Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2023 – E-KIRJA

Palo- ja rakennuslainsäädäntö on alan lakien, asetusten, ohjeiden ja määräysten kokoelma. Se on korvaamaton työväline rakennus- ja pelastusalan ammattilaisille, insinööri- ja arkkitehtitoimistoille, jotka tarvitsevat alan uusimmat tiedot.

E-kirjassa on yli 200 sivua ekstraa verrattuna painettuun kirjaan. Painetun kirjan voi tilata tästä!

– Tilaus päivittyy ja jatkuu automaattisesti vuoden kuluttua (kaikki E-kirjan uudet päivitykset tulevat uusintatilauksen mukana)

E-kirjan hinta vuodeksi!
145€ alv.0% / vuosi

Kun painat “Osta E-kirja täältä” -painiketta, avautuu kaikki tarvittavat tiedot tilaustasi varten. Tilauksen jälkeen saat ohjeet käyttöä varten. Käyttö on helppoa ja onnistuu kaikilla älylaitteilla. E-kirjaa käytetään suoraan selaimella osoitteessa: palrak.fi

Tuotetunnus (SKU): PRK2 Osastot: , , Avainsanat tuotteelle , , , , ,

Kuvaus

Palo- ja rakennuslainsäädäntö on alan lakien, asetusten, ohjeiden ja määräysten kokoelma. Se on korvaamaton työväline rakennus- ja pelastusalan ammattilaisille, insinööri- ja arkkitehtitoimistoille, jotka tarvitsevat alan uusimmat tiedot.

Uusittu painos ilmestyi alkuvuodesta 2023. Mukana ovat kaikki edellisen kirjan ilmestymisen jälkeen tulleet muutokset sekä uudet asetukset. Alla lista kaikista muutoksista. Alla myös lista E-kirjan ekstraosioista. E-kirjassa on yli 200 sivua ekstraa verrattuna painettuun kirjaan.

Pelastuslakia on muutettu laajasti hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi. Lisäksi on muutettu kansainvälistä pelastustoimintaa koskevaa sääntelyä.

Valmiuslain muutokset koskevat opetuksen ja koulutuksen järjestämistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista poikkeusoloissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset liittyvät kaavoitukseen, esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuteen koskien kaavoja, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia toisen valtion alueelle.

Kemikaaliturvallisuuslain muutokset koskevat muutoksenhakua ja maksuja. Kemikaalilainsäädäntöön on tehty muutoksia myös koskien asetuksia räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvontaa. Näiden asetusten muutokset koskevat mm. lupapäätösten sisältöä ja tiedoksiantoa.

Uusi painos sisältää myös muita muuttuneita lakeja ja asetuksia.

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2023 painettu versio

 • n. 900 sivua
 • ISSN 2342-9925 (Verkkojulkaisu)
 • Keskeisimmät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2023 E-kirja sisällysluettelo
Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2023 esipuhe
Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2023 esite

OHJEET
E-kirjaa käytetään selaimella osoitteessa: palrak.fi

1. Ennen e-kirjan käyttöönottoa käyttäjän tulee luoda tili.
2. Käyttäjätunnus (voi olla sähköpostiosoite) ja salasana kannattaa hyvän tavan mukaan ottaa talteen. Tunnuksien käytöön ottoa helpottaa jos tallentaa tunnukset selaimeen sitä kysyttäessä.
3. Kirjautunut käyttäjä voi muokata omia käyttäjätietojaan menemällä omaan tiliinsä. Omaan tiliin pääsee klikkaamalla OMA TILI nappia etusivulla.
4. MUOKKAA TILIÄ napista päästään tilaan, jossa voidaan vaihtaa sähköpostiosoite ja nimi.
5. VAIHDA SALASANA napista päästään vaihtamaan olemassa oleva salasana. Vanha salasana tulee muistaa ennen vaihtoa.
6. Jos joudutaan tilanteeseen, että ei voida kirjautua vaikka syötetään varmasti oikeat tunnukset, niin silloin joudutaan odottamaan vähintään 30 minuuttiaennen seuraavaa yritystä. Yritykset kirjautua eivät onnistu vasta kun 30 minuuttia on kulunut.
7. Jos on ulos kirjautuneena ja täysin unohtanut salasanansa, niin uuden salasanan voi luoda etusivulla klikkaamalla SALASANA HUKASSA? linkkiä.
8. PalRak e-kirjaa voidaan lukea vain yhdellä päätelaitteella kerrallaan. Jos halutaan toisen käyttäjän lukevan e-kirjaa toisella laitteella tulee ensimmäisen käyttäjän kirjautua ulos omalta laitteeltaan.

Sovelluksen ikonin asentaminen mobiililaitteen työpöydälle

Muutokset ja uudet osiot 2023 painokseen:

 • Pelastuslaki 379/2011 (616/2022, 1310/2022)
 • Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021 (352/2022)
 • Valmiuslaki 1552/2011 (631/2022, 706/2022, 708/2022, 1188/2022)
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (913/2022, 1147/2022)
 • Työturvallisuuslaki 738/2002 (614/2022)
 • Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 (250/2022)
 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 (642/2022)
 • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 (90/2022)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 (89/2022)
 • Palosuojelurahastolaki 306/2003 (617/2022)
 • Sisäministeriön asetus pelastusautoista 828/2010
 • Painelaitelaki 1144/2016 (254/2022)

E-kirjan EKSTRAT:

 • Turvallisuustutkintalaki 525/2011 (187/2019)
 • Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista 687/2015
 • Sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista 1286/2019 (934/2021)
 • Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015
 • Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015
 • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 (360/2019)
 • Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015
 • Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015
 • Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015
 • Laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta 308/2006 (1126/2018)
 • Palosuojelurahastolaki 306/2003 (1389/2019)
 • Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta 625/2003 (1733/2009)
 • Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta (917/2005)
 • Sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitsemisestä (1384/2003)
 • Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista (SM-1999-967/Tu-33)
 • Sisäministeriön asetus pelastusautoista 828/2010
 • Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 (1510/2015)
 • Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 (525/2013)
 • Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/2003
 • Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
 • Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta 794/2020
 • Asetus aerosolien vaatimuksenmukaisuudesta 834/2020
 • Painelaitelaki 1144/2016 (254/2022)