139.00 (+ alv.)

Tärkeitä muutoksia 2021 painoksessa! Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2021 on alan lakien, asetusten, ohjeiden ja määräysten kokoelma. Se on korvaamaton työväline rakennus- ja pelastusalan ammattilaisille, insinööri- ja arkkitehtitoimistoille, jotka tarvitsevat alan uusimmat tiedot.

Kirjojen toimitukset 1.3.2021 alkaen

Kirja on saatavilla myös E-kirjana!

Tuotetunnus (SKU): PRK1-1 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , ,

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2021 on alan lakien, asetusten, ohjeiden ja määräysten kokoelma. Se on korvaamaton työväline rakennus- ja pelastusalan ammattilaisille, insinööri- ja arkkitehtitoimistoille, jotka tarvitsevat alan uusimmat tiedot.

Uusittu painos ilmestyy alkuvuodesta 2021. Mukana ovat kaikki edellisen kirjan ilmestymisen jälkeen tulleet muutokset sekä uudet asetukset. Alla lista kaikista muutoksista.

Asetusta rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 on muutettu ja muutos astuu voimaan 1.1.2021. Muutokset koskevat muun muassa kokoontumis- ja liiketilojen palo-osastokokoa. Myös alapohjan ontelotilojen osiin jakovaatimusta on tarkennettu. Tämä kohta vuoden 2018 alusta voimaan tulleessa asetuksessa on herättänyt paljon keskustelua. Lisäksi asetusmuutoksessa on tarkennettu tuotanto- ja varastotilojen pinta-alaosastoivien seinien luokkavaatimuksia. Tarkennuksia on tehty myös sisäpuolisia pintoja ja suojaverhouksia sekä ulkoseinän pintoja koskeviin vaatimuksiin. Lisäksi on tehty muita täsmennyksiä ja tarkennuksia, jotka toivottavasti helpottavat asetuksen tulkintaa. Muutoksesta on tehty oma perustelumuistio.

Uusi painos sisältää myös muita muuttuneita lakeja ja asetuksia. Muun muassa laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta on muuttunut ja sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista on uusiutunut kokonaan.

Kirjojen toimitukset 1.3.2021 alkaen

Kirja on saatavilla myös E-kirjana!

 • 25. painos
 • Koko 90 × 170 mm
 • 656 sivua
 • ISSN 2242-7864
 • Keskeisimmät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet
 • Lankasidottu kestäviin muovikansiin

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2021 sisällysluettelo
Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2021 esipuhe
Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2021 esite

Muutokset ja uudet osiot 2021 painokseen:

 • Valmiuslaki 1552/2011 (330/2020, 875/2020)
 • Hallintolaki 434/2003 (331/2020, 854/2020)
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (734/2020, 1211/2020)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 (927/2020)
 • Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017 (814/2020)
 • Kokoontumislaki 530/1999 (871/2020)
 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 (795/2020)